طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rammer به فارسی rammer یعنی چه

rammer


کوبه ،زمينکوب ،کارگر شمعکوب ،سر سمبه ،سمبه نظافت لوله سمبه توپ ،زمين کوب ،تيرکوب
معمارى : وزنه شمعکوب
علوم نظامى : سمبه پر کن توپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها