طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ramulose به فارسی ramulose یعنی چه

ramulose


)ramulous(شاخه شاخه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها