طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ranchero به فارسی ranchero یعنی چه

ranchero


( )rancher(جنوب امر ).دام دار، )ranchman(گله دار،چوپان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها