طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ranchman به فارسی ranchman یعنی چه

ranchman


)ranchero(گله دار،دام دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها