طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه random number generator به فارسی random number generator یعنی چه

random number generator


مولد عدد تصادفى
کامپيوتر : مولد اعداد تصادفى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها