طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه random number به فارسی random number یعنی چه

random number


عدد شانسى ،عدد تصادفى
کامپيوتر : عدد تصادفى
علوم نظامى : عدد راندوم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها