طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه random test به فارسی random test یعنی چه

random test


ازمايش نامنظم
علوم مهندسى : ازمايش پيشامدى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها