طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه random wound (winding) به فارسی random wound (winding) یعنی چه

random wound (winding)


الکترونيک : سيم پيچ نامنظم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها