طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range (navigational) به فارسی range (navigational) یعنی چه

range (navigational)


ترانزيت
علوم نظامى : خط ترانزيت راهنماى ناو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها