طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range deflection fan به فارسی range deflection fan یعنی چه

range deflection fan


علوم نظامى : بادزن سمت و برد،بادزن سمت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها