طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range deflection protractor به فارسی range deflection protractor یعنی چه

range deflection protractor


علوم نظامى : نقاله سمت و برد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها