طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range finding به فارسی range finding یعنی چه

range finding


مسافت يابى
علوم نظامى : تخمين مسافت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها