طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range firing به فارسی range firing یعنی چه

range firing


علوم نظامى : تيراندازى در ميدان تير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها