طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range indicator به فارسی range indicator یعنی چه

range indicator


شاخص مسافت ،طبله مسافت
علوم نظامى : مقياس مسافت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها