طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range of motion به فارسی range of motion یعنی چه

range of motion


ورزش : دامنه حرکت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها