طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range probable error به فارسی range probable error یعنی چه

range probable error


علوم نظامى : اشتباه احتمالى برد توپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها