طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rankin temperature scale به فارسی rankin temperature scale یعنی چه

rankin temperature scale


معمارى : مقياس دماى رانکين
علوم هوايى : اشل دمايى رانکين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها