طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ranten به فارسی ranten یعنی چه

ranten


)rant(لفاظى کردن ،ياوه سرايى کردن ،بيهوده گفتن ،سرزنش کردن ،ياوه سرايى ،بيهوده گويى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها