طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rapaciously به فارسی rapaciously یعنی چه

rapaciously


از روى درنده خوئى ،حريصانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها