طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rapist به فارسی rapist یعنی چه

rapist


مرتکب زناى بعنف
قانون ـ فقه : متجاوز جنسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها