طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rapprochement به فارسی rapprochement یعنی چه

rapprochement


ايجاد روابط حسنه ،نزديکى ،تمايل بدوستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها