طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raptatorial به فارسی raptatorial یعنی چه

raptatorial


)raptatory(شکارى ،لازم براى شکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها