طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raptatory به فارسی raptatory یعنی چه

raptatory


)raptatorial(شکارى ،لازم براى شکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها