طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rarefactional به فارسی rarefactional یعنی چه

rarefactional


)rarefaction(ترقيق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها