طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rarify به فارسی rarify یعنی چه

rarify


)rarefy(رقيق کردن ،منبسط کردن ،تصفيه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها