طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rascality به فارسی rascality یعنی چه

rascality


نابکارى ،سفلگى ،رذالت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها