طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raster display به فارسی raster display یعنی چه

raster display


نمايش محل تصوير
کامپيوتر : صفحه نمايش شبکه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها