طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raster به فارسی raster یعنی چه

raster


محل تصوير
علوم مهندسى : خطوط مورب تحت زاويه مخصوص بصورت هاشور ترام
کامپيوتر : محل تصوير
الکترونيک : شبکه بازتاب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها