معنی و ترجمه کلمه rate of interest به فارسی rate of interest یعنی چه

rate of interest


بازرگانى : نرخ بهره

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها