طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rated fatigue limit به فارسی rated fatigue limit یعنی چه

rated fatigue limit


علوم مهندسى : حد دوام نامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها