طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rating (rn) به فارسی rating (rn) یعنی چه

rating (rn)


درجه دار
علوم دريايى : syn : noncommissioned officer )USN(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها