طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rating scale به فارسی rating scale یعنی چه

rating scale


روانشناسى : مقياس درجه بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها