طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rating schedule به فارسی rating schedule یعنی چه

rating schedule


روانشناسى : مقياس درجه بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها