طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ratio decidendi به فارسی ratio decidendi یعنی چه

ratio decidendi


مبناى اصلى تصميم
قانون ـ فقه : مستند اصلى راى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها