طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ratio print به فارسی ratio print یعنی چه

ratio print


علوم نظامى : عکس بزرگ شده يا کوچک شده به مقياس معين عکس معادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها