طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rattle-brained به فارسی rattle-brained یعنی چه

rattle-brained


خشک مغز،بى کله ،بى مغز،چيزى که تغ تغ ياجغ جغ کند،نمونه بسيارخوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها