طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ravel به فارسی ravel یعنی چه

ravel


(دربافندگى )شانه مخصوص جداکردن تارهاى نخ ،پيچ انداختن در،گره دار کردن ،دام بلا،چيز در هم پيچيده ،نخ گوريده ،گوريدگى ،از هم جدا کردن الياف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها