طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ravenous hunger به فارسی ravenous hunger یعنی چه

ravenous hunger


گرسنگى زياد،حرص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها