طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raw statistics به فارسی raw statistics یعنی چه

raw statistics


امارهاى خام
بازرگانى : امارهاى اوليه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها