طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه reaction turbine به فارسی reaction turbine یعنی چه

reaction turbine


علوم هوايى : توربين عکس العملى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها