معنی و ترجمه کلمه real sector به فارسی real sector یعنی چه

real sector


بخش واقعى ،بخش متغيرهاى حقيقى( غير پولى)
بازرگانى : بخش متغيرهاى حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها