طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه realize به فارسی realize یعنی چه

realize


تصديق کردن ،تبديل به پول کردن ،واقعى کردن ،درک کردن ،فهميدن ،دريافتن ،تحقق يافتن ،نقد کردن ،تحقق بخشيدن ،پى بردن
قانون ـ فقه : فروختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها