معنی و ترجمه کلمه realty به فارسی realty یعنی چه

realty


مستغل ،مستقل ،دارايى غير منقول ،ملک
قانون ـ فقه : دارايى غير منقول و نمائات و منضمات ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها