معنی و ترجمه کلمه rebellious به فارسی rebellious یعنی چه

rebellious


سرکش ،متمرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها