طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rebuke به فارسی rebuke یعنی چه

rebuke


سرزنش کردن ،سرزنش ،گوشمالى ،توبيخ کردن ،ملامت کردن ،ملامت ،زخم زبان
علوم نظامى : توبيخ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها