طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rebuttable presumption به فارسی rebuttable presumption یعنی چه

rebuttable presumption


قانون ـ فقه : فرض قانونى قابل انکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها