معنی و ترجمه کلمه recalcitrancy به فارسی recalcitrancy یعنی چه

recalcitrancy


)recalcitrance(سرسختى ،کله شقى ،جواب رد،تمرد،سرکشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها