طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه receive a bribe به فارسی receive a bribe یعنی چه

receive a bribe


رشوه گرفتن ،ارتشاء
قانون ـ فقه : اخذ رشوه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها