معنی و ترجمه کلمه receive به فارسی receive یعنی چه

receive


اخذ،دريافت کردن ،رسيدن ،پذيرفتن ،پذيرايى کردن از،جا دادن ،وصول کردن ،گرفتن
قانون ـ فقه : دريافت کردن جا دادن و پنهان کردن مال مسروقه
بازرگانى : دريافت کردن ،دريافتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها