معنی و ترجمه کلمه receptor به فارسی receptor یعنی چه

receptor


پذيرايى کننده ،پذيرنده غريبان و فراريها،دستگاه گيرنده ،وان حمام ،ستاره مساعد،گيرنده
معمارى : گيرنده
روانشناسى : گيرنده
ورزش : گيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها